Bible verse for today Nahum, John, Matthew, 1 John, 2 Peter, Revelation

Bible verse for today Nahum, John, Matthew, 1 John, 2 Peter, Revelation

Bible verse for today

New American Standard 1977

Old Testament

Nahum 1:3
The LORD is slow to anger and great in power,
And the LORD will by no means leave the guilty unpunished.
In whirlwind and storm is His way,
And clouds are the dust beneath His feet.

Gospel

John 5:23
in order that all may honor the Son, even as they honor the Father. He who does not honor the Son does not honor the Father who sent Him.

Matthew 26:64
Jesus said to him, “You have said it yourself; nevertheless I tell you, hereafter you shall see THE SON OF MAN SITTING AT THE RIGHT HAND OF POWER, and COMING ON THE CLOUDS OF HEAVEN.”

Apostle teaching

1 John 4:13
By this we know that we abide in Him and He in us, because He has given us of His Spirit.

2 Peter 3:18
but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory, both now and to the day of eternity. Amen.

Revelation

Revelation 1:6
and He has made us to be a kingdom, priests to His God and Father; to Him be the glory and the dominion forever and ever. Amen.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Ou Testament

Nahum 1:3
Die HERE is lankmoedig, maar groot van krag; en nooit laat die HERE ongestraf bly nie. Sy weg is in warrelwind en in storm, en wolke is die stof van sy voete.

Die goeie nuus

Johannes 5:23
sodat almal die Seun kan eer net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie, eer nie die Vader wat Hom gestuur het nie.

Matteus 26:64
Jesus antwoord hom: U het dit gesê. Maar Ek sê vir u almal: Van nou af sal u die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel.

Apostel Onderig

1 Johannes 4:13
Hieraan weet ons dat ons in Hom bly en Hy in ons, dat Hy ons van sy Gees gegee het.

2 Petrus 3:18
Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van onse Here en Saligmaker, Jesus Christus. Aan Hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Amen.

Openbaring

Openbaring 1: 6
en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse for the day Matthew 24 vs Revelations

Christian dates

Bible verse for today Vandag se bybel verse

Bible verse for today Nahum, John, Matthew, 1 John, 2 Peter, Revelation

Share Button

Bible verse of the day 2 Peter 3 verse 13 new heavens and a new earth

2 Peter 3 verse 13

New American Standard 1977

But according to His promise we are looking for new heavens and a new earth, in which righteousness dwells.

2 Petrus 3 vers 13

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Maar ons verwag volgens Sy belofte, nuwe hemele en n nuwe aarde waarin geregtigheid woon.

This Is Amazing Grace

This Is Amazing Grace

Prayer

Our heavenly Father, Thank you for your amazing power and work in our lives, thank you for your goodness and for your blessings over us. Thank you for your great love and care. Thank you for sacrificing your son Jesus Christ so that we might have freedom and life. Forgive us for when we don’t thank you enough, for who you are, for all that you do, for all that you’ve given. Help us to set our eyes and our hearts on you afresh. Renew our spirits, fill us with your peace and joy. We love you and we need you, this day and every day. We give you praise and thanks, for You alone are worthy! In Jesus’ Name, Amen.

Bible links

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Ecclesiastes 12 verse 13-14 The Two Preachers

Share Button