Faith Saturday

heaven

Christian gospel music worship songs

Christian gospel music worship songs

The Gospel of Messiah #FSBT Parables
Jou daaglikse bybel vers
Your random Bible message

Christian gospel music worship songs singles

Christian gospel music worship songs multi song mix

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Christian gospel music worship songs

Share Button

There are 3 concepts repeated over and over again in the new testament, if you are a true believe of Jesus Christ
you will follow these 3 concepts no matter what your denomination creed nationality or togue is. If your denomination do not follow any of these 3 most repeated concepts in the new testament, you should question their true motives.

1) Jesus is the only one whom can save you, not any mortal man, priest, object, saint, ritual or doctrine.
Bible verses confirming this concept.
2) You willingly follow the commandments of God / Jesus Christ and do not view it as work.
Bible verses confirming this concept.
3) Believers in Christ are not appointed to Gods wrath
Bible verses confirming this concept.

Daar is 3 konsepte wat herhaaldelik in die nuwe testament herhaal word, as jy ‘n ware volgeling van Jesus Christus is
sal jy hierdie 3 konsepte volg, ongeag wat jou kerk groep, nasionaliteit, ras of tong is. As u denominasie nie een van hierdie 3 mees herhaalde konsepte in die nuwe testament volg nie, moet u hulle ware motiewe bevraagteken.

1) Jesus is die enigste een wat jou kan red, nie enige sterflike mens, priester, voorwerp, heilige mens, ritueel of leerstelling nie.
Bybelverse wat hierdie konsep bevestig.
2) U volg die gebooie van God / Jesus Christus gewillig en beskou dit nie as werk nie.
Bybelverse wat hierdie konsep bevestig.
3) Gelowiges in Christus word nie tot God se toorn aangestel nie
Bybelverse wat hierdie konsep bevestig.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Faith Saturday

Share Button