Bible verses for the day Romans 5:12

Bible verses for the day Romans 5:12.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Romans 5:12
Therefore, just as through one man sin entered into the world, and death through sin, and so death spread to all men, because all sinned

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Romeine 5:12
Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Revelation 2:14

Bible verses for the day Romans 5:12

Share Button

Bible verses for the day Romans 6:23

Bible verses for the day Romans 6:23.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Romans 6:23
For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Romeine 6:23
Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Enoch End Time timeline

A few of the chapters about Jesus Christ in the book of Enoch

Bible verse for the day Romans 10:9

Bible verses for the day Romans 6:23

Share Button

Bible verse for the day Romans 10:9

Bible verse for the day Romans 10:9.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Romans 10:9
that if you confess with your mouth Jesus as Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you shall be saved;

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Romeine 10:9
As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word;

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Enoch End Time timeline

A few of the chapters about Jesus Christ in the book of Enoch

Bible verse for the day 1 John 1:9

Bible verses for the day Romans 10:9

Share Button

Bible verses for the day Romans 3:23

Bible verses for the day Romans 3:23.

Bible verses for today

New American Standard 1977

Romans 3:23
for all have sinned and fall short of the glory of God,

Bybel verse vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Romeine 3:23
want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God,

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Enoch End Time timeline

A few of the chapters about Jesus Christ in the book of Enoch

Bible verses for the day Gods’ love and Punishment

Bible verses for the day Romans 3:23

Share Button

Bible verses for the day Gods’ love and Punishment

Bible verses for the day Gods’ love and Punishment.

Bible verses for today

New American Standard 1977

Romans 5:8
But God demonstrates His own love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us.
Revelation 3:19
Those whom I love, I reprove and discipline; be zealous therefore, and repent.

Bybel verse vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Romeine 5:8
maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.
Openbaring 3:19
Almal wat Ek liefhet, bestraf en tugtig Ek. Wees dan ywerig en bekeer jou.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Enoch End Time timeline

A few of the chapters about Jesus Christ in the book of Enoch

bible verses for the day of judgement

Bible verses for the day Gods’ love and Punishment

Share Button

A message from God Almighty just for you

A message from God Almighty just for you.
For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.

Romans 6:23

For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

Share Button