Bible verses for the day Revelation 21:8

Bible verses for the day Revelation 21:8

Bible verse for today

New American Standard 1977

Revelation 21:8
But for the cowardly and unbelieving and abominable and murderers and immoral persons and sorcerers and idolaters and all liars, their part will be in the lake that burns with fire and brimstone, which is the second death.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Openbaring 21:8
Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leuenaars hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel: dit is die tweede dood.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day James 2:10

Bible verses for the day James 2:10

Share Button

Bible verses for the day James 2:10

Bible verses for the day James 2:10.

Bible verse for today

New American Standard 1977

James 2:10
For whoever keeps the whole law and yet stumbles in one point, he has become guilty of all.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Jakobus 2:10
Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Psalm 51:7

Bible verses for the day James 2:10

Share Button

Bible verses for the day Psalm 51:7

Bible verses for the day Psalm 51:7.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 51:7
Purify me with hyssop, and I shall be clean;
Wash me, and I shall be whiter than snow.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalm 51:7
Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Psalms 58:4

Bible verses for the day Psalm 51:7

Share Button

Bible verses for the day Psalms 58:4

Bible verses for the day Psalms 58:4.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalms 58:4
They have venom like the venom of a serpent;
Like a deaf cobra that stops up its ear,

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 58:5
Hulle het gif soos die gif van ‘n slang; soos ‘n dowe adder wat sy oor toestop,

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Romans 5:12

Bible verses for the day Psalms 58:4

Share Button

Bible verses for the day Romans 5:12

Bible verses for the day Romans 5:12.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Romans 5:12
Therefore, just as through one man sin entered into the world, and death through sin, and so death spread to all men, because all sinned

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Romeine 5:12
Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Revelation 2:14

Bible verses for the day Romans 5:12

Share Button

Bible verses for the day Revelation 2:14

Bible verses for the day Revelation 2:14.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Revelation 2:14
But I have a few things against you, because you have there some who hold the teaching of Balaam, who kept teaching Balak to put a stumbling block before the sons of Israel, to eat things sacrificed to idols, and to commit acts of immorality

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Openbaring 2:14
Maar Ek het enkele dinge teen jou: dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Bíleam wat Balak geleer het om ‘n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Revelations 20:6

Bible verses for the day Revelation 2:14

Share Button

Bible verses for the day Revelations 20:6

Bible verses for the day Revelations 20:6.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Revelations 20:6
Blessed and holy is the one who has a part in the first resurrection; over these the second death has no power, but they will be priests of God and of Christ and will reign with Him for a thousand years.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Openbaring 20:6
Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Romans 6:23

Bible verses for the day Revelations 20:6

Share Button