Your random Bible message

Jesus teaching


Your random Bible message


Your random Bible message Daily bible verse Daily Bible reading Daily Bible teaching

Today’s Bible verse Vandag se Bybel vers

Today’s Bible verse Vandag se Bybel vers

more bible verses

The world of tomorrow

Luke 11:9 #Bible #Verse

And I say to you, ask, and it shall be given to you; seek, and you shall find; knock, and it shall be opened to you.

Lukas 11:9 #Bybel #Vers

En Ek se vir julle: Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal gevind word, klop en vir julle sal oop gemaak word.

Proverbs 31:25 #Bible #Verse

Strength and dignity are her clothing,
And she smiles at the future.

Spreuke 31:25 #Bybel #Vers

Sterkte en eer is haar kleed, en sy lag oor die dag wat kom.

Psalm 121:5 #Bible #Verse

The LORD is your keeper;
The LORD is your shade on your right hand.

Psalms 121:5 #Bybel #Vers

Die Here is jou bewaarder; die Here is jou skaduwee aan jou regterhand.

Psalm 121:6 #Bible #Verse

The sun will not smite you by day,
Nor the moon by night.

Psalms 121:6 #Bybel #Vers

Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie.

Psalm 121:7 #Bible #Verse

The LORD will protect you from all evil;
He will keep your soul.

Psalms 121:7 #Bybel #Vers

Die Here sal jou bewaar van elke onheil; jou siel sal Hy bewaar.

Psalm 9:10 #Bible #Verse

And those who know Thy name will put their trust in Thee;
For Thou, O LORD, hast not forsaken those who seek Thee.

Psalms 9:10 #Bybel #Vers

So is die Here n rots vesting vir die verdrukte, n rotsvesting in tye van benoudhied.

1 Timothy 3:16 #Bible #Verse

And by common confession great is the mystery of godliness:
He who was revealed in the flesh,
Was vindicated in the Spirit,
Beheld by angels,
Proclaimed among the nations,
Believed on in the world,
Taken up in glory.

1 Timotheus 3:16 #Bybel #Vers

En, onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot:
God is geopenbaar in die vlees,
is geregverdig in die Gees,
het verskein ann engele,
is verkondig onder die heidene,
is geglo in die wereld,
is opgeneem in heerlikheid.

1 Timothy 2:4 #Bible #Verse

who desires that all men be saved and come unto the knowledge of the truth.

1 Timotheus 2:4 #Bybel #Vers

wat will he dat alle mense gered word en tot die kennis van waarheid kom.

Today’s Bible verse Vandag se Bybel vers

Share Button

Your random Bible message Daily bible verse Daily Bible reading Daily Bible teaching

Share Button