Bible verses for the day Proverbs 14:29, Psalm 19:1, Deuteronomy 31:8, 2 Corinthians 5:17

Bible verses for the day Proverbs 14:29, Psalm 19:1, Deuteronomy 31:8, 2 Corinthians 5:17

Bible verse for today

New American Standard 1977

Proverbs 14:29
He who is slow to anger has great understanding,
But he who is quick-tempered exalts folly.
Psalm 19:1
The heavens are telling of the glory of God;
And their expanse is declaring the work of His hands.
Deuteronomy 31:8
“And the LORD is the one who goes ahead of you; He will be with you. He will not fail you or forsake you. Do not fear, or be dismayed.”
2 Corinthians 5:17
Therefore if any man is in Christ, he is a new creature; the old things passed away; behold, new things have come.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Spreuke 14:29
Die lankmoedige is groot van verstand, maar die kortgebondene behaal sotheid.
Psalms 19:2
Die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande.
Deuteronomium 31:8
En dit is die HERE wat voor jou uit trek; Hy sal met jou wees; Hy sal jou nie begewe of verlaat nie; jy mag nie bevrees of verskrik wees nie.
2 Korintiërs 5:17
Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Romans 8:28, Revelation 1:7, Malachi 2:2, 2 Kings 6:17

Bible verses for the day Proverbs 14:29, Psalm 19:1, Deuteronomy 31:8, 2 Corinthians 5:17

Share Button

Bible verses for the day Psalms 58:4

Bible verses for the day Psalms 58:4.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalms 58:4
They have venom like the venom of a serpent;
Like a deaf cobra that stops up its ear,

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 58:5
Hulle het gif soos die gif van ‘n slang; soos ‘n dowe adder wat sy oor toestop,

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Romans 5:12

Bible verses for the day Psalms 58:4

Share Button

Bible verse of the day Psalm 37 verse 16 to 17

Bible verse of the day Psalm 37 verse 16 to 17.

Psalm 37 verse 16 to 17

New American Standard 1977

Better is the little of the righteous
Than the abundance of many wicked.
For the arms of the wicked will be broken;
But the LORD sustains the righteous.

Psalms 37 vers 16 tot 17

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

n Klein birtjie is vir die regverdige better as die rykdom van baie goddelose;
want die arms van die goddelose sal verbreuk word, maar die Here ondersteun die regverdiges.

Jesus, Take The Wheel

Carrie Underwood – Jesus, Take The Wheel

Prayer
childlike prayer of thanks
childlike prayer of thanks

Bible teaching links

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Enoch End Time timeline

A few of the chapters about Jesus Christ in the book of Enoch

Bible verse of the day Psalm 140 verse 1 to 13 Prayer for protection

Bible verse of the day Psalm 37 verse 16 to 17.

Share Button