Bible verses for the day Proverbs 10:9, Colossians 3:23, Hebrews 6:10, Romans 6:23

Bible verses for the day Proverbs 10:9, Colossians 3:23, Hebrews 6:10, Romans 6:23.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Proverbs 10:9
He who walks in integrity walks securely,
But he who perverts his ways will be found out.

Colossians 3:23
Whatever you do, do your work heartily, as for the Lord rather than for men;

Hebrews 6:10
For God is not unjust so as to forget your work and the love which you have shown toward His name, in having ministered and in still ministering to the saints.

Romans 6:23
For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Spreuke 10:9
Hy wat in opregtheid wandel, wandel veilig, maar hy wat sy weë krom maak, word bekend.

Kolossense 3:23
En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie,

Hebreërs 6:10
Want God is nie onregverdig om julle werk te vergeet nie en die liefde-arbeid wat julle betoon het vir sy Naam, omdat julle die heiliges gedien het en nog dien.

Romeine 6:23
Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day a few Antichrist teachings

Bible verses for the day Proverbs 10:9, Colossians 3:23, Hebrews 6:10, Romans 6:23

Share Button

Bible verses for the day Proverbs 3:31-32, Galatians 6:9, 2 Kings 18:20, Psalm 95:6-7

Bible verses for the day Proverbs 3:31-32, Galatians 6:9, 2 Kings 18:20, Psalm 95:6-7.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Proverbs 3:31-32
Do not envy a man of violence,
And do not choose any of his ways.
For the crooked man is an abomination to the LORD;
But He is intimate with the upright.
2 Kings 18:20
You say (but they are only empty words), ‘I have counsel and strength for the war.’ Now on whom do you rely, that you have rebelled against me?
Psalm 95:6-7
Come, let us worship and bow down;
Let us kneel before the LORD our Maker.
For He is our God,
And we are the people of His pasture, and the sheep of His hand.
Today, if you would hear His voice,
Galatians 6:9
And let us not lose heart in doing good, for in due time we shall reap if we do not grow weary.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Spreuke 3:31-32
Wees nie afgunstig op ‘n man van geweld en verkies geeneen van sy weë nie.
Want die verkeerde is vir die HERE ‘n gruwel, maar sy verborgenheid is met die opregtes
2 Konings 18:20
Dink jy dat net lippetaal raad en dapperheid vir die oorlog is? Op wie vertrou jy nou, dat jy teen my in opstand kom?
Psalms 95:6-7
Kom, laat ons aanbid en neerbuk; laat ons kniel voor die HERE wat ons gemaak het.
Want Hy is onse God, en ons is die volk van sy weide en die skape van sy hand. Ag, as julle vandag maar na sy stem wou luister!
GALASIËRS 6:9
En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Job 38:4-7, Mark 12:30-31, 1 Peter 3:8, Ecclesiastes 3:1

Bible verses for the day Proverbs 3:31-32, Galatians 6:9, 2 Kings 18:20, Psalm 95:6-7

Share Button

Bible verses for the day Proverbs 14:29, Psalm 19:1, Deuteronomy 31:8, 2 Corinthians 5:17

Bible verses for the day Proverbs 14:29, Psalm 19:1, Deuteronomy 31:8, 2 Corinthians 5:17

Bible verse for today

New American Standard 1977

Proverbs 14:29
He who is slow to anger has great understanding,
But he who is quick-tempered exalts folly.
Psalm 19:1
The heavens are telling of the glory of God;
And their expanse is declaring the work of His hands.
Deuteronomy 31:8
“And the LORD is the one who goes ahead of you; He will be with you. He will not fail you or forsake you. Do not fear, or be dismayed.”
2 Corinthians 5:17
Therefore if any man is in Christ, he is a new creature; the old things passed away; behold, new things have come.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Spreuke 14:29
Die lankmoedige is groot van verstand, maar die kortgebondene behaal sotheid.
Psalms 19:2
Die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande.
Deuteronomium 31:8
En dit is die HERE wat voor jou uit trek; Hy sal met jou wees; Hy sal jou nie begewe of verlaat nie; jy mag nie bevrees of verskrik wees nie.
2 Korintiërs 5:17
Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Romans 8:28, Revelation 1:7, Malachi 2:2, 2 Kings 6:17

Bible verses for the day Proverbs 14:29, Psalm 19:1, Deuteronomy 31:8, 2 Corinthians 5:17

Share Button

Bible verse of the day Proverbs 21 verse 14

Bible verse of the day Proverbs 21 verse 14.

Proverbs 21 verse 14

New American Standard 1977

A gift in secret subdues anger,
And a bribe in the bosom, strong wrath.

Spreuke 21 vers 14

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

N geskenk in die geheim bring die toorn tot bedaring en n geskenk in die skoot die heftige woede.

GOSPEL WORSHIP MUSIC MIX VOL 8 with lyrics

GOSPEL WORSHIP MUSIC MIX VOL 8 with lyrics

Prayer

Our heavenly Father, Thank you for your amazing power and work in our lives, thank you for your goodness and for your blessings over us. Thank you for your great love and care. Thank you for sacrificing your son Jesus Christ so that we might have freedom and everlasting life. Forgive us for when we don’t thank you enough, for who you are, for all that you do, for all that you’ve given. Help us to set our eyes and our hearts on you afresh. Renew our spirits, fill us with your peace and joy. We love you and we need you, this day and every day. We give you praise and thanks, for You alone are worthy! In Jesus’ Name, Amen.

Bible teaching links

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Enoch End Time timeline

A few of the chapters about Jesus Christ in the book of Enoch

Psalm 21 verse 13

Bible verse of the day Proverbs 21 verse 14.

Share Button

Bible verse of the day Proverbs 3 verse 13

Bible verse of the day Proverbs 3 verse 13.

Proverbs 3 verse 13

New American Standard 1977

How blessed is the man who finds wisdom,
And the man who gains understanding.

Spreuke 3 vers 13

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Gelukkig is die mens wat wysheid gevind het, en die mens wat verstand verkry;

GOSPEL WORSHIP MUSIC MIX VOL 8 with lyrics

GOSPEL WORSHIP MUSIC MIX VOL 8 with lyrics

Prayer

Our heavenly Father, Thank you for your amazing power and work in our lives, thank you for your goodness and for your blessings over us. Thank you for your great love and care. Thank you for sacrificing your son Jesus Christ so that we might have freedom and everlasting life. Forgive us for when we don’t thank you enough, for who you are, for all that you do, for all that you’ve given. Help us to set our eyes and our hearts on you afresh. Renew our spirits, fill us with your peace and joy. We love you and we need you, this day and every day. We give you praise and thanks, for You alone are worthy! In Jesus’ Name, Amen.

Bible teaching links

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Enoch End Time timeline

A few of the chapters about Jesus Christ in the book of Enoch

Church revival

Bible verse of the day Proverbs 3 verse 13.

Share Button

Bible verse of the day proverbs 13 verse 22

Proverbs 13 verse 22

New American Standard 1977

A good man leaves an inheritance to his children’s children,
And the wealth of the sinner is stored up for the righteous.

Spreuke 13 vers 22

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

n Goeie mens laat sy kinders erwe, maar die vermow van die sondaar word vir die regverdige weggebere.

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

How to pray for finances

Share Button