Bible verses for the day Hebrews 12:3, Isaiah 40:3, Luke 18:1, 2 Corinthians 4:1

Bible verses for the day Hebrews 12:3, Isaiah 40:3, Luke 18:1, 2 Corinthians 4:1

Bible verse for today

New American Standard 1977

Isaiah 40:31
Yet those who wait for the LORD
Will gain new strength;
They will mount up with wings like eagles,
They will run and not get tired,
They will walk and not become weary.

Luke 18:1
Now He was telling them a parable to show that at all times they ought to pray and not to lose heart,

2 Corinthians 4:1
Therefore, since we have this ministry, as we received mercy, we do not lose heart,

Hebrews 12:3
For consider Him who has endured such hostility by sinners against Himself, so that you may not grow weary and lose heart.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Jesaja 40:31
maar die wat op die HERE wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.

Lukas 18:1
En Hy het ook aan hulle ‘n gelykenis vertel met die oog daarop dat ‘n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie,

2 Korintiërs 4:1
Daarom, aangesien ons hierdie bediening het volgens die barmhartigheid wat ons ontvang het, gee ons nie moed op nie.

Hebreërs 12:3
Want julle moet ag gee op Hom wat so ‘n teëspraak van die sondaars teen Hom verdra het, sodat julle in jul siele nie vermoeid word en verslap nie.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

Bible verses for the day Romans 14:17-19, Psalm 34:8, 1 John 4:7, John 16:24

Bible verses for the day Hebrews 12:3, Isaiah 40:3, Luke 18:1, 2 Corinthians 4:1

Share Button

One thought on “Bible verses for the day Hebrews 12:3, Isaiah 40:3, Luke 18:1, 2 Corinthians 4:1”

Comments are closed.