Bible verse of the day Daniel 9 verse 4

Bible verse of the day Daniel 9 verse 4

Daniel 9 verse 4

New American Standard 1977

And I prayed to the LORD my God and confessed and said, “Alas, O Lord, the great and awesome God, who keeps His covenant and loving kindness for those who love Him and keep His commandments,

Daniel 9 vers 4

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

En ek het tot die HERE my God gebid en belydenis gedoen en gesê: Ag, Here, grote en gedugte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat Hom liefhet en sy gebooie onderhou,

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Enoch End Time timeline

A few of the chapters about Jesus Christ in the book of Enoch

Bible verse of the day Revelation 18 verse 8

Bible verse of the day Daniel 9 verse 4

Share Button

Bible verse of the day Revelation 18 verse 8

Bible verse of the day Revelation 18 verse 8

Revelation 18 verse 8

New American Standard 1977

For this reason in one day her plagues will come, pestilence and mourning and famine, and she will be burned up with fire; for the Lord God who judges her is strong.

Openbaring 18 vers 8

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

daarom sal haar plae op een dag kom: dood en droefheid en honger; en met vuur sal sy verbrand word, want sterk is die Here God wat haar oordeel.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Enoch End Time timeline

A few of the chapters about Jesus Christ in the book of Enoch

Bible verse of the day Isaiah 57 verse 15

Bible verse of the day Revelation 18 verse 8

Share Button

Bible verse of the day Isaiah 57 verse 15

Bible verse of the day Isaiah 57 verse 15

Isaiah 57 verse 15

New American Standard 1977

For thus says the high and exalted One
Who lives forever, whose name is Holy,
“I dwell on a high and holy place,
And also with the contrite and lowly of spirit
In order to revive the spirit of the lowly
And to revive the heart of the contrite.

Jesaja 57 vers 15

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Want so sê die Hoë en Verhewene wat in die ewigheid woon, Heilig is sy Naam: Ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Enoch End Time timeline

A few of the chapters about Jesus Christ in the book of Enoch

Bible verse of the day Psalm 1 verse 2 to 3

Bible verse of the day Isaiah 57 verse 15

Share Button

Bible verse of the day Psalm 1 verse 2 to 3

Bible verse of the day Psalm 1 verse 2 to 3

Psalm 1 verse 2 to 3

New American Standard 1977

But his delight is in the law of the LORD,
And in His law he meditates day and night.
And he will be like a tree firmly planted by streams of water,
Which yields its fruit in its season,
And its leaf does not wither;
And in whatever he does, he prospers.

Psalms 1 vers 2 tot 3

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

maar sy behae is in die wet van die HERE, en hy oordink sy wet dag en nag.
En hy sal wees soos ‘n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie; en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Enoch End Time timeline

A few of the chapters about Jesus Christ in the book of Enoch

Bible verse of the day Galatians 5 verse 14

Bible verse of the day Matthew 26 verse 40

Bible verse of the day John 14 verse 6 #Salvation

Bible verse of the day Psalm 1 verse 2 to 3

Share Button

Bible verse of the day Matthew 26 verse 40

New American Standard 1977
And He came to the disciples and found them sleeping, and said to Peter, “So, you men could not keep watch with Me for one hour?”

Matteus 26 vers 40

Afrikaans 1953
En Hy kom by die dissipels en vind hulle aan die slaap, en Hy sê vir Petrus: So was julle dan nie in staat om een uur saam met My te waak nie?

One hour with Christ

Bible verse of the day John 14 verse 6 #Salvation

Share Button