Bible verses of the day seven abomination to the lord

Bible verses of the day Proverbs 6 verse 16 to 26
Bible verses of the day seven abomination to the lord

Bible verse for today

New American Standard 1977

Proverbs 6:16-26
There are six things which the LORD hates,
Yes, seven which are an abomination to Him:

Haughty eyes, a lying tongue,
And hands that shed innocent blood,

A heart that devises wicked plans,
Feet that run rapidly to evil,

A false witness who utters lies,
And one who spreads strife among brothers.

My son, observe the commandment of your father,
And do not forsake the teaching of your mother;

Bind them continually on your heart;
Tie them around your neck.

When you walk about, they will guide you;
When you sleep, they will watch over you;
And when you awake, they will talk to you.

For the commandment is a lamp, and the teaching is light;
And reproofs for discipline are the way of life,

To keep you from the evil woman,
From the smooth tongue of the adulteress.

Do not desire her beauty in your heart,
Nor let her catch you with her eyelids.

For on account of a harlot one is reduced to a loaf of bread,
And an adulteress hunts for the precious life.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Spreuke 6:16-26

Hierdie ses dinge haat die HERE, en sewe is vir sy siel ‘n gruwel:
trotse oë, ‘n leuenagtige tong en hande wat onskuldige bloed vergiet,
‘n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na die kwaad toe loop,
een wat as valse getuie leuens uitstrooi en tussen broers tweedrag saai.
Bewaar, my seun, die gebod van jou vader, en verwerp die onderwysing van jou moeder nie;
bind dit gedurigdeur op jou hart, hang dit om jou hals;
mag dit jou lei as jy wandel, oor jou wag hou as jy slaap en jou toespreek as jy wakker word.
Want die gebod is ‘n lamp en die onderwysing ‘n lig en die teregwysinge van die tug ‘n weg tot die lewe,
om jou te bewaar vir ‘n slegte vrou, vir die gevlei van ‘n vreemde tong.
Begeer haar skoonheid nie in jou hart nie, en laat sy jou nie vang met haar ooglede nie;
want vir ‘n hoer verval ‘n mens tot ‘n stuk brood, en ‘n ander se vrou maak jag op ‘n kosbare lewe.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day honor the all mighty Father and his Son

Bible verses of the day seven abomination to the lord

Share Button

One thought on “Bible verses of the day seven abomination to the lord”

Comments are closed.