Bible verses for the day Psalm 34:2, 2 John 1:6, John 3:16, Deuteronomy 6:4-5

john 3:16 the love of God

Bible verses for the day Psalm 34:2, 2 John 1:6, John 3:16, Deuteronomy 6:4-5

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 34:2
My soul shall make its boast in the LORD;
The humble shall hear it and rejoice.

2 John 1:6
And this is love, that we walk according to His commandments. This is the commandment, just as you have heard from the beginning, that you should walk in it.

John 3:16
For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life.

Deuteronomy 6:4-5
Hear, O Israel! The LORD is our God, the LORD is one!
And you shall love the LORD your God with all your heart and with all your soul and with all your might.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 34:2
Ek sal die Here altyd weer prys,
sy lof sal altyd op my lippe wees.

2 Johannes 1:6
En dit is die liefde, dat ons wandel volgens sy gebooie. Dit is die gebod soos julle van die begin af gehoor het dat julle daarin moet wandel.

Johannes 3:16
Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Deuteronomium 6:4-5
Hoor, Israel, die HERE onse God is ‘n enige HERE.
Daarom moet jy die HERE jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verse about forgiveness

Bible verses for the day Romans 10:9, Luke 6:35, Psalm 119:30, 1 Timothy 1:15

Bible verses for the day Psalm 34:2, 2 John 1:6, John 3:16, Deuteronomy 6:4-5

Share Button

One thought on “Bible verses for the day Psalm 34:2, 2 John 1:6, John 3:16, Deuteronomy 6:4-5”

Comments are closed.