Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Matthew 17:10-13

New American Standard 1977

And His disciples asked Him, saying, “Why then do the scribes say that Elijah must come first?”
And He answered and said, “Elijah is coming and will restore all things;
but I say to you, that Elijah already came, and they did not recognize him, but did to him whatever they wished. So also the Son of Man is going to suffer at their hands.”
Then the disciples understood that He had spoken to them about John the Baptist.

Mattheus 17:10-13

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

En sy dissipels vra Hom en se: Waarom se die skrifgeleerdes dan dat Elia eers moet kom?
En Jesus antwoord en se vir hulle: Dis waar, Elia kom eers en sal alles herstel;
maar Eks se vir julle dat Elia al gekom het, en hulle het hom nie erken nie, maar aan hom alles gedoen wat hulle wou. So sal die Seun van die mens ook deur hulle ly.
Toe verstaan die dissipels dat Hy met hulle van Johannes die Doper gespreek het.

Bible teaching

Like the life of John the Baptist reflexes what Jesus will do and that they will kill him, or try to (Jesus came back to life), so to will the life of Elijah who is to come before the great day of the Lord, reflex which will happen when Jesus returns. Elijah will come to conquer and conquering, Like Jesus will come back to conquer the entire planet.

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day 2 Kings 2:9 Elijah-baptism

Share Button