Bible verses for the day Zechariah 8:16, Proverbs 3:5-6, Acts 4:12, Psalm 34:5

Bible verses for the day Zechariah 8:16, Proverbs 3:5-6, Acts 4:12, Psalm 34:5

Bible verse for today

New American Standard 1977

Zechariah 8:16
These are the things which you should do: speak the truth to one another; judge with truth and judgment for peace in your gates.

Proverbs 3:5-6
Trust in the LORD with all your heart,
And do not lean on your own understanding.
In all your ways acknowledge Him,
And He will make your paths straight.

Acts 4:12
“And there is salvation in no one else; for there is no other name under heaven that has been given among men, by which we must be saved.”

Psalm 34:5
They looked to Him and were radiant,
And their faces shall never be ashamed.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Sagaria 8:16
Dit is die dinge wat julle moet doen: Spreek die waarheid met mekaar; beoefen waarheid en ‘n regspraak van vrede in julle poorte!

Spreuke 3:5-6
Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie.
Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak.

Handelinge 4:12
En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie.

Psalms 34:6
He. Hulle het Hom aangesien en gestraal van vreugde, en hulle aangesig hoef nie rooi van skaamte te word nie.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verse about forgiveness

Bible verses for the day Zechariah 8:16, Proverbs 3:5-6, Acts 4:12, Psalm 34:5

Bible verses for the day Zechariah 8:16, Proverbs 3:5-6, Acts 4:12, Psalm 34:5

Share Button

One thought on “Bible verses for the day Zechariah 8:16, Proverbs 3:5-6, Acts 4:12, Psalm 34:5”

Comments are closed.