Daily Bible verse Daaglikse Bybel vers 4 January Sacrifice

The love of Jesus Christ on Passover

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Sacrifice as payment for sin

Genesis 4:4

King James Bible 
And Abel, he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the LORD had respect unto Abel and to his offering:

Génesis 4:4

Afrikaans 1953 
En Abel het ook van die eersgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet. En die HERE het Abel en sy offer genadig aangesien,

Luke 22:7

King James Bible
Then came the day of unleavened bread, when the passover must be killed.

Lukas 22:7

Afrikaans 1953
En die dag van die ongesuurde brode het gekom waarop die pasga geslag moes word. 

1 Corinthians 5:7

King James Bible
Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ our passover is sacrificed for us:

1 Korinthiërs 5:7

Afrikaans 1953
Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle ‘n nuwe deeg kan wees–soos julle inderdaad ongesuurd is–want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. 

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 4 January
Sacrifice, as payment for, sin

Share Button

2 thoughts on “Daily Bible verse Daaglikse Bybel vers 4 January Sacrifice”

Comments are closed.