Daily Bible verse Daaglikse Bybel vers 18 January Form Jews to Gentiles

read the bible daily

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Form Jews to Gentiles

Genesis 18:18 

King James Bible 
Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him?  

Génesis 18:18

Afrikaans 1953 
terwyl Abraham tog sekerlik ‘n groot en magtige nasie sal word en al die nasies van die aarde in hom geseën sal word?   

Matthew 28:19

King James Bible
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: devils.

Matthéüs 28:19

Afrikaans 1953
Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. 

Romans 1:16

King James Bible
For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth; to the Jew first, and also to the Greek.  

Romeine 1:16

Afrikaans 1953
Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is ‘n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek.

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 18 January, Form Jews to Gentiles

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 18 January, Form Jews to Gentiles

Share Button