Bybel vers van die dag Isaiah 44:3

Bybel vers van die dag Isaiah 44:3

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Isaiah 44:3
Want Ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond; Ek sal my Gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Armageddon end time or new beginning

Bybel vers van die dag Isaiah 44:3

Share Button

One thought on “Bybel vers van die dag Isaiah 44:3”

Comments are closed.