Bible verses for the day Psalm 23:2-3, Revelation 7:17, 2 Thessalonians 3:5, Matthew 13:15

Bible verses for the day Psalm 23:2-3, Revelation 7:17, 2 Thessalonians 3:5, Matthew 13:15.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 23:2-3
He makes me lie down in green pastures;
He leads me beside quiet waters.
He restores my soul;
He guides me in the paths of righteousness
For His name’s sake.
Revelation 7:17
for the Lamb in the center of the throne shall be their shepherd, and shall guide them to springs of the water of life; and God shall wipe every tear from their eyes.
2 Thessalonians 3:5
And may the Lord direct your hearts into the love of God and into the steadfastness of Christ.
Matthew 13:15
FOR THE HEART OF THIS PEOPLE HAS BECOME DULL,
AND WITH THEIR EARS THEY SCARCELY HEAR,
AND THEY HAVE CLOSED THEIR EYES
LEST THEY SHOULD SEE WITH THEIR EYES,
AND HEAR WITH THEIR EARS,
AND UNDERSTAND WITH THEIR HEART AND RETURN,
AND I SHOULD HEAL THEM.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 23:2-3
Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen.
Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil.
Openbaring 7:17
want die Lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal alle trane van hulle oë afvee.
2 Tessalonisense 3: 5
Mag die Here julle harte rig tot die liefde van God en die lydsaamheid van Christus!
Matteus 13:15
Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor; en hul oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien en met die ore hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bybel vers van die dag Isaiah 44:3

Bible verses for the day Psalm 23:2-3, Revelation 7:17, 2 Thessalonians 3:5, Matthew 13:15

Share Button

One thought on “Bible verses for the day Psalm 23:2-3, Revelation 7:17, 2 Thessalonians 3:5, Matthew 13:15”

Comments are closed.