Bible verses for the day Revelation 2:14

Bible verses for the day Revelation 2:14.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Revelation 2:14
But I have a few things against you, because you have there some who hold the teaching of Balaam, who kept teaching Balak to put a stumbling block before the sons of Israel, to eat things sacrificed to idols, and to commit acts of immorality

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Openbaring 2:14
Maar Ek het enkele dinge teen jou: dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Bíleam wat Balak geleer het om ‘n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Revelations 20:6

Bible verses for the day Revelation 2:14

Share Button

One thought on “Bible verses for the day Revelation 2:14”

Comments are closed.