Bible verses for the day Proverbs 3:31-32, Galatians 6:9, 2 Kings 18:20, Psalm 95:6-7

Bible verses for the day Proverbs 3:31-32, Galatians 6:9, 2 Kings 18:20, Psalm 95:6-7.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Proverbs 3:31-32
Do not envy a man of violence,
And do not choose any of his ways.
For the crooked man is an abomination to the LORD;
But He is intimate with the upright.
2 Kings 18:20
You say (but they are only empty words), ‘I have counsel and strength for the war.’ Now on whom do you rely, that you have rebelled against me?
Psalm 95:6-7
Come, let us worship and bow down;
Let us kneel before the LORD our Maker.
For He is our God,
And we are the people of His pasture, and the sheep of His hand.
Today, if you would hear His voice,
Galatians 6:9
And let us not lose heart in doing good, for in due time we shall reap if we do not grow weary.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Spreuke 3:31-32
Wees nie afgunstig op ‘n man van geweld en verkies geeneen van sy weë nie.
Want die verkeerde is vir die HERE ‘n gruwel, maar sy verborgenheid is met die opregtes
2 Konings 18:20
Dink jy dat net lippetaal raad en dapperheid vir die oorlog is? Op wie vertrou jy nou, dat jy teen my in opstand kom?
Psalms 95:6-7
Kom, laat ons aanbid en neerbuk; laat ons kniel voor die HERE wat ons gemaak het.
Want Hy is onse God, en ons is die volk van sy weide en die skape van sy hand. Ag, as julle vandag maar na sy stem wou luister!
GALASIËRS 6:9
En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Job 38:4-7, Mark 12:30-31, 1 Peter 3:8, Ecclesiastes 3:1

Bible verses for the day Proverbs 3:31-32, Galatians 6:9, 2 Kings 18:20, Psalm 95:6-7

Share Button

One thought on “Bible verses for the day Proverbs 3:31-32, Galatians 6:9, 2 Kings 18:20, Psalm 95:6-7”

Comments are closed.