Bible verse of the day 2 Corinthians 12:6 and 1 Corinthians 12:1

2 Corinthians 12:6

New American Standard 1977
For if I do wish to boast I shall not be foolish, for I shall be speaking the truth; but I refrain from this, so that no one may credit me with more than he sees in me or hears from me.

2 Korinthiers 12:6

Ou Afrikaanse vertaaling 1953
Want as ek sou will roem, sou ek nie n dwaas wees nie, wou ek sou die waarheid praat; maar ek laat dit na, sodat niemand my hoer mag skat as wat hy van my sien of wat hy van my hoor nie.

1 Corinthians 12:1

New American Standard 1977
Now concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be unaware.

1 Korinthiers 12:1

Ou Afrikaanse vertaaling 1953
En wat die geeslike gawes betref, broeders, will ek nie he dat julle onkundig moet wees nie.

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

Share Button