Bible verses for the day Proverbs 14:29, Psalm 19:1, Deuteronomy 31:8, 2 Corinthians 5:17

Bible verses for the day Proverbs 14:29, Psalm 19:1, Deuteronomy 31:8, 2 Corinthians 5:17

Bible verse for today

New American Standard 1977

Proverbs 14:29
He who is slow to anger has great understanding,
But he who is quick-tempered exalts folly.
Psalm 19:1
The heavens are telling of the glory of God;
And their expanse is declaring the work of His hands.
Deuteronomy 31:8
“And the LORD is the one who goes ahead of you; He will be with you. He will not fail you or forsake you. Do not fear, or be dismayed.”
2 Corinthians 5:17
Therefore if any man is in Christ, he is a new creature; the old things passed away; behold, new things have come.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Spreuke 14:29
Die lankmoedige is groot van verstand, maar die kortgebondene behaal sotheid.
Psalms 19:2
Die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande.
Deuteronomium 31:8
En dit is die HERE wat voor jou uit trek; Hy sal met jou wees; Hy sal jou nie begewe of verlaat nie; jy mag nie bevrees of verskrik wees nie.
2 Korintiërs 5:17
Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Romans 8:28, Revelation 1:7, Malachi 2:2, 2 Kings 6:17

Bible verses for the day Proverbs 14:29, Psalm 19:1, Deuteronomy 31:8, 2 Corinthians 5:17

Share Button

Bible verse of the day 2 Corinthians 9:7

2 Corinthians 9:7

New American Standard 1977

Let each one do just as he has purposed in his heart; not grudgingly or under compulsion; for God loves a cheerful giver.

2 Korinthiers 9:7

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie want God het n blymoedige gewer lief.

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

How to pray for finances

Share Button

Bible verse of the day 2 Corinthians 9:6

2 Corinthians 9:6

New American Standard 1977

Now this I say, he who sows sparingly shall also reap sparingly; and he who sows bountifully shall also reap bountifully.

2 Korinthiers 9:6

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Maar dink daaraan: Wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai, en wie volop saai, sal ook volop maai.

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

How to pray for finances

Share Button

Bible verse of the day 2 Corinthians 9:5

2 Corinthians 9:5

New American Standard 1977

So I thought it necessary to urge the brethren that they would go on ahead to you and arrange beforehand your previously promised bountiful gift, that the same might be ready as a bountiful gift, and not affected by covetousness.

2 Korinthiers 9:5

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Ek het dit noodsaaklik geag on die broeders te versoek on vooruit te gaan na julle toe en julle vroeer aangekondigde dankoffer vooraf in orde te bring, sodat dit gerred kan wees as n dankoffer en nie iets wat afgepers is nie.

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

How to become a Christian

Share Button

Bible verse of the day 2 Corinthians 12:6 and 1 Corinthians 12:1

2 Corinthians 12:6

New American Standard 1977
For if I do wish to boast I shall not be foolish, for I shall be speaking the truth; but I refrain from this, so that no one may credit me with more than he sees in me or hears from me.

2 Korinthiers 12:6

Ou Afrikaanse vertaaling 1953
Want as ek sou will roem, sou ek nie n dwaas wees nie, wou ek sou die waarheid praat; maar ek laat dit na, sodat niemand my hoer mag skat as wat hy van my sien of wat hy van my hoor nie.

1 Corinthians 12:1

New American Standard 1977
Now concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be unaware.

1 Korinthiers 12:1

Ou Afrikaanse vertaaling 1953
En wat die geeslike gawes betref, broeders, will ek nie he dat julle onkundig moet wees nie.

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

Share Button