Bible verse of the day Zechariah 1:21

Zechariah 1:21

New American Standard 1977
And I said, “What are these coming to do?” And he said, “These are the horns which have scattered Judah, so that no man lifts up his head; but these craftsmen have come to terrify them, to throw down the horns of the nations who have lifted up their horns against the land of Judah in order to scatter it.”

Sagaria 1:21

Ou Afrikaanse vertaaling 1953
Toe se ek: Wat kom hulle maak? En Hy antwoord en se: Dit is die horings wat Juda so verstrooi het
dat niemand sy hoof op gehef het nie; maar hierdie manne het gekom om hulle skrik aan te jaag,
om di horings van di nasies neer te werp wat die horning teen Juda opgesteek het om dit te verstrooi.

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

Share Button