Always remember

The Gospel of Messiah

Always remember the works that I do shall he do also

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs

Always remember

the works that I do shall he do also

New American Standard 1977

Deuteronomy 11:4

and what He did to Egypt’s army, to its horses and its chariots, when He made the water of the Red Sea to engulf them while they were pursuing you, and the LORD completely destroyed them;

New American Standard 1977

John 14:12

Truly, truly, I say to you, he who believes in Me,

the works that I do shall he do also

; and greater works than these shall he do; because I go to the Father.

New American Standard 1977

Mark 16:16

He who has believed and has been baptized shall be saved; but he who has disbelieved shall be condemned.

New American Standard 1977

James 1:22

But prove yourselves doers of the word, and not merely hearers who delude themselves.

Onthou altyd

die werke wat Ek doen, sal hy ook doen

AFR53

Deuteronomium 11:4

en wat Hy gedoen het aan die leër van Egipte, aan sy perde en aan sy strydwaens waaroor Hy die waters van die Skelfsee laat aanstroom het toe hulle julle agtervolg het, sodat die HERE hulle omgebring het tot vandag toe;

AFR53

Johannes 14:12

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo–

die werke wat Ek doen, sal hy ook doen

; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan.

AFR53

Markus 16:16

Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.

AFR53

Jakobus 1:22

En word daders van die woord en nie net hoorders wat julleself bedrieg nie.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Always remember the works that I do shall he do also

Share Button