Daily Bible verse Daaglikse Bybel vers 31 December

Gods plans

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Jeremiah 29:11

New American Standard 1977
‘For I know the plans that I have for you,’ declares the LORD, ‘plans for welfare and not for calamity to give you a future and a hope.

Jeremia 29:11

Afrikaans 1953 
Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee.

1 Corinthians 12:18

New American Standard 1977 
But now God has placed the members, each one of them, in the body, just as He desired.

1 Korintiërs 12:18

Afrikaans 1953
Maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel soos Hy gewil het. 

Matthew 6:31 -33

New American Standard 1977 
“Do not be anxious then, saying, ‘What shall we eat?’ or ‘What shall we drink?’ or ‘With what shall we clothe ourselves?’ For all these things the Gentiles eagerly seek; for your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first His kingdom and His righteousness; and all these things shall be added to you. “

MATTHÉÜS 6:31-33

Afrikaans 1953
Daarom moet julle jul nie kwel en sê: Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie?  Want na al hierdie dinge soek die heidene; want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het.  Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. 

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 31 December, Gods plan for you

Share Button