Bible verses for the day Revelation 21:8

Bible verses for the day Revelation 21:8

Bible verse for today

New American Standard 1977

Revelation 21:8
But for the cowardly and unbelieving and abominable and murderers and immoral persons and sorcerers and idolaters and all liars, their part will be in the lake that burns with fire and brimstone, which is the second death.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Openbaring 21:8
Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leuenaars hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel: dit is die tweede dood.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day James 2:10

Bible verses for the day James 2:10

Share Button

One thought on “Bible verses for the day Revelation 21:8”

Comments are closed.