Bible verse Bybel vers God punish those He Loves God straf die wat Hy lief het

God punish those He loves

Bible verse God punish those He Loves. As a loving Father.

King James Bible

Proverbs 3:11-12

My son, despise not the chastening of the LORD; neither be weary of his correction: For whom the LORD loveth he correcteth; even as a father the son in whomhe delighteth.

Deuteronomy 8:5

Thou shalt also consider in thine heart, that, as a man chasteneth his son, so the LORD thy God chasteneth thee.

Psalm 94:12

Blessed is the man whom thou chastenest, O LORD, and teachest him out of thy law;

Job 5:17

Behold, happy is the man whom God correcteth: therefore despise not thou the chastening of the Almighty:

Hebrews 12:6

For whom the Lord loveth he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth.

Romans 8:28

And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose.

2 Samuel 16:12

It may be that the LORD will look on mine affliction, and that the LORD will requite me good for his cursing this day.

Proverbs 13:24

He that spareth his rod hateth his son: but he that loveth him chasteneth him betimes.

Bybel vers God straf die wat Hy lief het. So n vader sy kinders straf.

Afrikaanse Bybel 1953

Spreuke 3:11-12

My seun, verag die tug van die HERE nie, en laat sy kastyding nie jou weersin wek nie, want die HERE tugtig hom wat Hy liefhet, ja, soos ‘n vader die seun in wie hy behae het. 

Deuteronómium 8:5

Erken dan in jou hart dat die HERE jou God jou onderrig soos ‘n man sy seun onderrig, 

Psalms 94:12

Welgeluksalig is die man, o HERE, wat U onderrig en wat U leer uit u wet, 

Job 5:17

Kyk, gelukkig is die man wat God kasty; verwerp daarom die tugtiging van die Almagtige nie. 

Hebreërs 12:6

want die Here tugtig hom wat Hy liefhet, en Hy kasty elke seun wat Hy aanneem

Romeine 8:28

En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. 

2 Samuel 16:12

Miskien sal die HERE my ellende aansien en sal die HERE my goed vergelde vir die vloek wat my vandag tref.

Spreuke 13:24

Wie sy roede terughou, haat sy seun; maar hy wat hom liefhet, besoek hom met tugtiging. 

God punish those He loves
God punish those He loves

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Bible, verse, Bybel, vers, God, punish, Loves, lief het, psalm, psalms

Share Button