Today’s Bible verse Vandag se Bybel vers

Today’s Bible verse Vandag se Bybel vers

more bible verses

The world of tomorrow

Luke 11:9 #Bible #Verse

And I say to you, ask, and it shall be given to you; seek, and you shall find; knock, and it shall be opened to you.

Lukas 11:9 #Bybel #Vers

En Ek se vir julle: Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal gevind word, klop en vir julle sal oop gemaak word.

Proverbs 31:25 #Bible #Verse

Strength and dignity are her clothing,
And she smiles at the future.

Spreuke 31:25 #Bybel #Vers

Sterkte en eer is haar kleed, en sy lag oor die dag wat kom.

Psalm 121:5 #Bible #Verse

The LORD is your keeper;
The LORD is your shade on your right hand.

Psalms 121:5 #Bybel #Vers

Die Here is jou bewaarder; die Here is jou skaduwee aan jou regterhand.

Psalm 121:6 #Bible #Verse

The sun will not smite you by day,
Nor the moon by night.

Psalms 121:6 #Bybel #Vers

Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie.

Psalm 121:7 #Bible #Verse

The LORD will protect you from all evil;
He will keep your soul.

Psalms 121:7 #Bybel #Vers

Die Here sal jou bewaar van elke onheil; jou siel sal Hy bewaar.

Psalm 9:10 #Bible #Verse

And those who know Thy name will put their trust in Thee;
For Thou, O LORD, hast not forsaken those who seek Thee.

Psalms 9:10 #Bybel #Vers

So is die Here n rots vesting vir die verdrukte, n rotsvesting in tye van benoudhied.

1 Timothy 3:16 #Bible #Verse

And by common confession great is the mystery of godliness:
He who was revealed in the flesh,
Was vindicated in the Spirit,
Beheld by angels,
Proclaimed among the nations,
Believed on in the world,
Taken up in glory.

1 Timotheus 3:16 #Bybel #Vers

En, onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot:
God is geopenbaar in die vlees,
is geregverdig in die Gees,
het verskein ann engele,
is verkondig onder die heidene,
is geglo in die wereld,
is opgeneem in heerlikheid.

1 Timothy 2:4 #Bible #Verse

who desires that all men be saved and come unto the knowledge of the truth.

1 Timotheus 2:4 #Bybel #Vers

wat will he dat alle mense gered word en tot die kennis van waarheid kom.

Today’s Bible verse Vandag se Bybel vers

Share Button

2 thoughts on “Today’s Bible verse Vandag se Bybel vers”

Comments are closed.