daily bible verse Ecclesiastes 3:1-10

daily bible verse Ecclesiastes 3:1-10

Ecclesiastes 3:1-10

There is an appointed time for everything. And there is a time for every event under heaven—
A time to give birth and a time to die;
A time to plant and a time to uproot what is planted.
A time to kill and a time to heal;
A time to tear down and a time to build up.
A time to weep and a time to laugh;
A time to mourn and a time to dance.
A time to throw stones and a time to gather stones;
A time to embrace and a time to shun embracing.
A time to search and a time to give up as lost;
A time to keep and a time to throw away.
A time to tear apart and a time to sew together;
A time to be silent and a time to speak.
A time to love and a time to hate;
A time for war and a time for peace.
What profit is there to the worker from that in which he toils? 10I have seen the task which God has given the sons of men with which to occupy themselves.

daaglikse bybel vers Prediker 3 vers 1

Prediker 3 vers 1

Alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar ‘n tyd:
‘n tyd om gebore te word en ‘n tyd om te sterwe, ‘n tyd om te plant en ‘n tyd om uit te roei wat geplant is,
‘n tyd om dood te maak en ‘n tyd om gesond te maak, ‘n tyd om af te breek en ‘n tyd om op te bou,
‘n tyd om te ween en ‘n tyd om te lag, ‘n tyd om te weeklaag en ‘n tyd om van vreugde rond te spring,
‘n tyd om klippe weg te gooi en ‘n tyd om klippe bymekaar te maak, ‘n tyd om te omhels en ‘n tyd om ver te wees van omhelsing,
‘n tyd om te soek en ‘n tyd om verlore te laat gaan, ‘n tyd om te bewaar en ‘n tyd om weg te gooi,
‘n tyd om te skeur en ‘n tyd om aanmekaar te werk, ‘n tyd om te swyg en ‘n tyd om te spreek,
‘n tyd om lief te hê en ‘n tyd om te haat, ‘n tyd vir oorlog en ‘n tyd vir vrede.
Watter voordeel het hy wat werk, daardeur dat hy hom vermoei?
Ek het die taak gesien wat God aan die mensekinders gegee het om hulle daarmee te kwel.

Previous post

Galatians 3:26-29

Share Button

One thought on “daily bible verse Ecclesiastes 3:1-10”

Comments are closed.