Bible verses of the day Idols

Bible verses of the day Idols

Bible verse for today

New American Standard 1977

Exodus 20:4
You shall not make for yourself an idol, or any likeness of what is in heaven above or on the earth beneath or in the water under the earth.

Gospel

Matthew 4:10
Then Jesus said to him, “Begone, Satan! For it is written, ‘YOU SHALL WORSHIP THE LORD YOUR GOD, AND SERVE HIM ONLY.’”

Luke 4:8
And Jesus answered and said to him, “It is written, ‘YOU SHALL WORSHIP THE LORD YOUR GOD AND SERVE HIM ONLY.’”

Apostle teachings

1 John 5:21
Little children, guard yourselves from idols.

1 Corinthians 10:14
Therefore, my beloved, flee from idolatry.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Exodus 20:4
Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie.

Gospel

Matteus 4:10
Toe sê Jesus vir hom: Gaan weg, Satan! want daar is geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien.

Lukas 4:8
En Jesus antwoord en sê vir hom: Gaan weg agter My, Satan, want daar is geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien.

Apostel onderig

1 Johannes 5:21
My kinders, bewaar julleself van die afgode. Amen.

1 Korintiërs 10:14
Daarom, my geliefdes, vlug vir die afgodediens.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day How to show God that you love him

Bible verses of the day Idols

Share Button

One thought on “Bible verses of the day Idols”

Comments are closed.