Bible verse of the day Hosea 4:6

Hosea 4:6

New American Standard 1977
My people are destroyed for lack of knowledge.
Because you have rejected knowledge,
I also will reject you from being My priest.
Since you have forgotten the law of your God,
I also will forget your children.

Hosea 4:6

Ou Afrikaanse vertaaling 1953
My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis;
omdat jy die kennis verwerp het,
sal Ek jou verwerp,
sodat jy vir My die priesteramp nie sal bedien nie,
omdat jy die wet van jou God vergeet het,
sal Ek ook jou kinders vergeet.

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

Share Button