Daily Bible verse Daaglikse Bybel vers 19 January Grace Mercy Favor

read the bible daily

Kept from harm Grace Mercy Favor

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments 

Kept from harm Grace Mercy Favor

Genesis 19:19 

King James Bible 
Behold now, thy servant hath found grace in thy sight, and thou hast magnified thy mercy, which thou hast shewed unto me in saving my life; and I cannot escape to the mountain, lest some evil take me, and I die:

Génesis 19:19

Afrikaans 1953 
Kyk tog, u kneg het genade in u oë gevind, en U het u guns groot gemaak wat U aan my bewys het deur my in die lewe te behou. Maar ek is nie in staat om na die gebergte te vlug sonder dat die onheil my inhaal en ek sterwe nie.   

Genesis 6:8 

King James Bible 
But Noah found grace in the eyes of the LORD.

Génesis 6:8

Afrikaans 1953 
Maar Noag het genade gevind in die oë van die HERE.    

Luke 1:30

King James Bible
And the angel said unto her, Fear not, Mary: for thou hast found favour with God. .

Lukas 1:30

Afrikaans 1953
En die engel sê vir haar: Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. 

Romans 1:4-5

King James Bible
And declared to be the Son of God with power, according to the spirit of holiness, by the resurrection from the dead: By whom we have received grace and apostleship, for obedience to the faith among all nations, for his name:

Romeine 1:4-5

Afrikaans 1953
en na die Gees van heiligheid met krag verklaar is as die Seun van God deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus, onse Here, deur wie ons genade en die apostelskap ontvang het om geloofsgehoorsaamheid te verkry onder al die heidene ter wille van sy Naam, 

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 19 January,  Kept from harm, Grace, Mercy, Favor

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 19 January, Kept from harm, Grace, Mercy, Favor

Share Button