Bible verse of the day John 17:9

John 17:9

New American Standard 1977

“I ask on their behalf; I do not ask on behalf of the world, but of those whom Thou hast given Me; for they are Thine;

Johannes 17:9

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Ek bid vir julle, Ek bid nie vire die wereld nie, maar vir die wat U My gegee het, omdat hulle aan U behoort.

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

How to become a Christian

Share Button

Bible verse of the day Ecclesiastes 9:17

Ecclesiastes 9:17

New American Standard 1977

The words of the wise heard in quietness are better than the shouting of a ruler among fools.

Prediker 9:17

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Woorde van, wyse manne, wat rustigheid aangehoor word, is better as die geskreeu van n heerser onder die dwase.

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

How to become a Christian

Share Button

Bible verse of the day Isaiah 29:16

Isaiah 29:16

New American Standard 1977

You turn things around!
Shall the potter be considered as equal with the clay,
That what is made should say to its maker, “He did not make me”;
Or what is formed say to him who formed it, “He has no understanding”?

Jesaja 29:16

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

O julle verkeerdheid! Of moet die pottebakker beskou word as klei,
dat die maaksel vir die maker kan se: Hy het nie my gemaak nie,
en die vormsel van sy vormer kan se: Hy het gee verstand nie?

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

Powerful 1000 days Prayers

Share Button

Bible verse of the day Isaiah 29:15

Isaiah 29:15

New American Standard 1977

Woe to those who deeply hide their plans from the LORD,
And whose deeds are done in a dark place,
And they say, “Who sees us?” or “Who knows us?”

Jesaja 29:15

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Wee hulle wat planne deep verberg vir die Here, wie se werk in duisternis plaasvind;
Wie sie ons en wie ken ons?

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

Powerful 1000 days Prayers

Share Button

Bible verse of the day Jeremiah 1:19

Jeremiah 1:19

New American Standard 1977

“And they will fight against you, but they will not overcome you, for I am with you to deliver you,” declares the LORD.

Jeremia 1:19

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

En hulle sal teen jou veg, maar jou nie oorwin nie; want Ek is met jou, spreek die Here, om jou uit te red.

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

Powerful 1000 days Prayers

Share Button

Bible verse of the day Psalm 18:48

Psalm 18:48

New American Standard 1977

He delivers me from my enemies;
Surely Thou dost lift me above those who rise up against me;
Thou dost rescue me from the violent man.

Psalm 18:48-49

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Die God wat my wraak gee en volke aan my onderwerp;
wat my red van my vyande;
ja U verhef my bo my teenstanders;
U bevry my van die man van geweld.

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

Powerful 1000 days Prayers

Share Button

Psalm 121

Psalm 121

121 I will lift up my eyes to the mountains;
From where shall my help come?
2 My help comes from the Lord,
Who made heaven and earth.
3 He will not allow your foot to slip;
He who keeps you will not slumber.
4 Behold, He who keeps Israel
Will neither slumber nor sleep.
5 The Lord is your keeper;
The Lord is your shade on your right hand.
6 The sun will not smite you by day,
Nor the moon by night.
7 The Lord will protect you from all evil;
He will keep your soul.
8 The Lord will guard your going out and your coming in
From this time forth and forever.

Psalm 121

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

Share Button

Bible verse of the day Jeremiah 7:23

Jeremiah 7:23

New American Standard 1977

But this is what I commanded them, saying, ‘Obey My voice, and I will be your God, and you will be My people; and you will walk in all the way which I command you, that it may be well with you.

Jeremia 7:23

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Maar hierdie saak het Ek hulle beveel,
naamlik:
Luister na my stem,
dan sal ek vir julle n God wees,
en julle sal vir My n volk wees;
en wandel net in die weg wat Ek julle beveel,
dat dit me julle goed kan gaan.

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

Share Button

Bible verse of the day Psalm 117:1

Psalm 117:1

New American Standard 1977

Praise the LORD, all nations;
Laud Him, all peoples!

Psalms 117:1

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Loof die Here, alle nasies!
Prys Hom, alle volke!

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

Share Button

Bible verse of the day Isaiah 30:1

Isaiah 30:1

New American Standard 1977

“Woe to the rebellious children,” declares the LORD,
“Who execute a plan, but not Mine,
And make an alliance, but not of My Spirit,
In order to add sin to sin;

Jesaja 30:1

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Wee die opstandige kinders spreek die Here,
wat n plan uitvoer,
maar dit is nie uit My nie;
wat n verbond sluit,
om sonde op sonde te stapel;

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

Share Button