Bible verse of the day Proverbs 21 verse 14

Bible verse of the day Proverbs 21 verse 14.

Proverbs 21 verse 14

New American Standard 1977

A gift in secret subdues anger,
And a bribe in the bosom, strong wrath.

Spreuke 21 vers 14

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

N geskenk in die geheim bring die toorn tot bedaring en n geskenk in die skoot die heftige woede.

GOSPEL WORSHIP MUSIC MIX VOL 8 with lyrics

GOSPEL WORSHIP MUSIC MIX VOL 8 with lyrics

Prayer

Our heavenly Father, Thank you for your amazing power and work in our lives, thank you for your goodness and for your blessings over us. Thank you for your great love and care. Thank you for sacrificing your son Jesus Christ so that we might have freedom and everlasting life. Forgive us for when we don’t thank you enough, for who you are, for all that you do, for all that you’ve given. Help us to set our eyes and our hearts on you afresh. Renew our spirits, fill us with your peace and joy. We love you and we need you, this day and every day. We give you praise and thanks, for You alone are worthy! In Jesus’ Name, Amen.

Bible teaching links

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Enoch End Time timeline

A few of the chapters about Jesus Christ in the book of Enoch

Psalm 21 verse 13

Bible verse of the day Proverbs 21 verse 14.

Share Button

Bible verse of the day Psalm 21 verse 13

Bible verse of the day Psalm 21 verse 13.

Psalm 21 verse 13

New American Standard 1977

Be Thou exalted, O LORD, in Thy strength;
We will sing and praise Thy power.

Psalms 21 vers 14

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Verhef U, Here, in u sterkte; ons wil u heldekrag eer met psalmgesang.

GOSPEL WORSHIP MUSIC MIX VOL 8 with lyrics

GOSPEL WORSHIP MUSIC MIX VOL 8 with lyrics

Prayer

Our heavenly Father, Thank you for your amazing power and work in our lives, thank you for your goodness and for your blessings over us. Thank you for your great love and care. Thank you for sacrificing your son Jesus Christ so that we might have freedom and everlasting life. Forgive us for when we don’t thank you enough, for who you are, for all that you do, for all that you’ve given. Help us to set our eyes and our hearts on you afresh. Renew our spirits, fill us with your peace and joy. We love you and we need you, this day and every day. We give you praise and thanks, for You alone are worthy! In Jesus’ Name, Amen.

Bible teaching links

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Enoch End Time timeline

A few of the chapters about Jesus Christ in the book of Enoch

Proverbs 3 verse 13

Bible verse of the day Psalm 21 verse 13.

Share Button

Bible verse of the day Proverbs 3 verse 13

Bible verse of the day Proverbs 3 verse 13.

Proverbs 3 verse 13

New American Standard 1977

How blessed is the man who finds wisdom,
And the man who gains understanding.

Spreuke 3 vers 13

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Gelukkig is die mens wat wysheid gevind het, en die mens wat verstand verkry;

GOSPEL WORSHIP MUSIC MIX VOL 8 with lyrics

GOSPEL WORSHIP MUSIC MIX VOL 8 with lyrics

Prayer

Our heavenly Father, Thank you for your amazing power and work in our lives, thank you for your goodness and for your blessings over us. Thank you for your great love and care. Thank you for sacrificing your son Jesus Christ so that we might have freedom and everlasting life. Forgive us for when we don’t thank you enough, for who you are, for all that you do, for all that you’ve given. Help us to set our eyes and our hearts on you afresh. Renew our spirits, fill us with your peace and joy. We love you and we need you, this day and every day. We give you praise and thanks, for You alone are worthy! In Jesus’ Name, Amen.

Bible teaching links

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Enoch End Time timeline

A few of the chapters about Jesus Christ in the book of Enoch

Church revival

Bible verse of the day Proverbs 3 verse 13.

Share Button

Bible verse of the day Revelation 16:8 Climate

Bible verse of the day Revelation 16:8 Climate Gods’ wrath at the end of the end times.

Revelation 16 verse 8

New American Standard 1977

And the fourth angel poured out his bowl upon the sun; and it was given to it to scorch men with fire.

Revelation 16 vers 8

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

En die engel het sy skaal op die son uitgegooi, en daaraan is dit gegee om die mense met vuur te skroei.

Mention of Your Name

Mention of Your Name

Prayer

Our heavenly Father, Thank you for your amazing power and work in our lives, thank you for your goodness and for your blessings over us. Thank you for your great love and care. Thank you for sacrificing your son Jesus Christ so that we might have freedom and everlasting life. Forgive us for when we don’t thank you enough, for who you are, for all that you do, for all that you’ve given. Help us to set our eyes and our hearts on you afresh. Renew our spirits, fill us with your peace and joy. We love you and we need you, this day and every day. We give you praise and thanks, for You alone are worthy! In Jesus’ Name, Amen.

Bible teaching links

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Enoch End Time timeline

A few of the chapters about Jesus Christ in the book of Enoch

Bible verse of the day Amos 4 verse 7 Climate

Bible verse of the day Revelation 16:8 Climate Gods’ wrath at the end of the end times.

Share Button

Bible verse of the day Amos 4 verse 7 Climate

Bible verse of the day Exodus 23 verse 2 American believers

Amos 4 verse 7 and 8

New American Standard 1977

And furthermore, I withheld the rain from you
While there were still three months until harvest.
Then I would send rain on one city
And on another city I would not send rain;
One part would be rained on,
While the part not rained on would dry up.
So two or three cities would stagger to another city to drink water,
But would not be satisfied;
Yet you have not returned to Me,” declares the LORD.

Amos 4 vers 7 en 8

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Alhoewel Ek die reen van julle truggehou het toe die nog drie maande voor die oestyd was en op die ander nie laat reen het nie, die ander stuk land land reen gekry het, maar die ander waarop geen reen geval het nie, verdor het;
en twee, drie stede na een stad geslinger het om water te drink sonder om die dros te les – nogtans het julle jul nie bekeer nie, spreek die Here. .

Mention of Your Name

Mention of Your Name

Prayer

Our heavenly Father, Thank you for your amazing power and work in our lives, thank you for your goodness and for your blessings over us. Thank you for your great love and care. Thank you for sacrificing your son Jesus Christ so that we might have freedom and everlasting life. Forgive us for when we don’t thank you enough, for who you are, for all that you do, for all that you’ve given. Help us to set our eyes and our hearts on you afresh. Renew our spirits, fill us with your peace and joy. We love you and we need you, this day and every day. We give you praise and thanks, for You alone are worthy! In Jesus’ Name, Amen.

Bible teaching links

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Enoch End Time timeline

A few of the chapters about Jesus Christ in the book of Enoch

Psalm 23 The Lord Is My Shepherd – Die Here is my Herder

Share Button

Psalm 23 The Lord Is My Shepherd – Die Here is my Herder

Bible verse of the day Psalm 23 The Lord Is My Shepherd – Die Here is my Herder

Psalm 23

New American Standard 1977

a Psalm of David
The LORD is my shepherd,
I shall not want.
He makes me lie down in green pastures;
He leads me beside quiet waters
He restores my soul;
He guides me in the paths of righteousness
For His name’s sake.
Even though I walk through the valley of the shadow of death,
I fear no evil; for Thou art with me;
Thy rod and Thy staff, they comfort me.
Thou dost prepare a table before me in the presence of my enemies;
Thou hast anointed my head with oil;
My cup overflows.
Surely goodness and loving kindness will follow me all the days of my life,
And I will dwell in the house of the LORD forever.

Psalms 23

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

n Psalm van David.
Die Here is my herder; niks sal my ontbreek nie
Hy sal my neerle in groen weiveilde; na waters waar rus is, lei Hy my heen.
Hy verkeik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil.
Al geen ek ook in n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; wnat U is met my; U stok en U staf die vertroos my.
U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor.
Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van die Here bly in die lente van dae.

The Lord Is My Shepherd Psalm 23 Song With Lyrics

Die Here is my Herder Psalms 23

Psalm 23 Prayer

Heavenly Father
I come to you in the name of Jesus Christ
Though his blood which washed me clean so that I can stand in front of You with out sin
LORD be my shepherd,
so that I shall not want.
Make me lie down in green pastures;
Lead me beside quiet waters
Restore my soul;
Guide me in the paths of righteousness
For Your name’s sake.
Even though I walk through the valley of the shadow of death,
I will not fear evil; for Thou art with me;
Thy rod and Thy staff, they comfort me.
Thou dost prepare a table before me in the presence of my enemies;
Anointed my head with oil;
and let my cup overflow.
Surely goodness and loving kindness will follow me all the days of my life,
And I will dwell in the house of the LORD forever.
Because you are my God.
Amen.

Bible teaching links

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Enoch End Time timeline

A few of the chapters about Jesus Christ in the book of Enoch

Bible verse of the day Exodus 23 verse 2

Psalm 23 The Lord Is My Shepherd – Psalms 23 Die Here is my herder

Share Button

Bible verse of the day Exodus 23 verse 2

Bible verse of the day Exodus 23 verse 2 American believers

Exodus 23 verse 2

New American Standard 1977

You shall not follow a multitude in doing evil, nor shall you testify in a dispute so as to turn aside after a multitude in order to pervert justice

American prophecy

Exodus 23 vers 2

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Jy mag die meerderheid nie volg in verkeerde dinge nie. En jy mag in n regsaak geen getuienis afle agter die
meerderheid aan om die reg te verdraai nie.

Mention of Your Name

Mention of Your Name

Prayer

Our heavenly Father, Thank you for your amazing power and work in our lives, thank you for your goodness and for your blessings over us. Thank you for your great love and care. Thank you for sacrificing your son Jesus Christ so that we might have freedom and everlasting life. Forgive us for when we don’t thank you enough, for who you are, for all that you do, for all that you’ve given. Help us to set our eyes and our hearts on you afresh. Renew our spirits, fill us with your peace and joy. We love you and we need you, this day and every day. We give you praise and thanks, for You alone are worthy! In Jesus’ Name, Amen.

Bible teaching links

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Enoch End Time timeline

A few of the chapters about Jesus Christ in the book of Enoch

Bible verse of the day Jeremiah 6 verse 19

Share Button