Bible verse of the day Psalm 34 verse 10

Psalm 34 verse 10

New American Standard 1977

The young lions do lack and suffer hunger;
But they who seek the LORD shall not be in want of any good thing.

Psalms 34 vers 10

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Jod. Vrees die Here, o sy heiliges, want die wat Hom vrees, het geen gebrek nie.

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

How to pray for finances

Share Button

Bible verse of the day Philippians 4:19

Philippians 4:19

New American Standard 1977

And my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus.

Filippense 4:19

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

En my God sal elke behoofte van julle vervul na sy rykdom in die heerlikheid deur Christus Jesus.

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

How to pray for finances

Share Button

Bible verse of the day Luke 14:13-14

Luke 14:13-14

New American Standard 1977

“But when you give a reception, invite the poor, the crippled, the lame, the blind,
and you will be blessed, since they do not have the means to repay you; for you will be repaid at the resurrection of the righteous.”

Lukas 14:13-14

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Maar wanneer ju n feesmaal gee, nooi armes, verminktes, kreupeles, blindes, en jy sal gelukkige wees,
omdat hulle niks het om jou te vergeld nie; want dit sal jou vergeld word in die opstandig van die regverdiges.

Teaching

That which can not be given back or is done unseen, for those deeds the rewards comes in heaven, but that which can not be given back or is unseen, for those things the reward is that which was given back or the thoughts of those which have seen.

Les

Dit wat jy gee aan die wat niks trug kan gee nie, an selfs gebed wat jy doen wat niemand van weet nie, word by gevoeg
in heiligheid, maae dit wat trug gegee kan word of gesien word se belooning is dit wat mense trug gee of jou beloon.

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

How to pray for finances

Share Button

Bible verse of the day Matthew 6:24

Matthew 6:24

New American Standard 1977

No one can serve two masters; for either he will hate the one and love the other, or he will hold to one and despise the other. You cannot serve God and mammon.

Mattheus 6:24

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Niemand kan twee here dien nie; want of hy sal die een haat en die een lief he, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon die nie!

Who is mammon?

Mammon is the demi god (fallen angel) of money and wealth

Wie is mammon?

Mammon is die nephelium (gevalle engel) van geld en rykdom.

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

How to pray for finances

Share Button

Bible verse of the day 2 Corinthians 9:7

2 Corinthians 9:7

New American Standard 1977

Let each one do just as he has purposed in his heart; not grudgingly or under compulsion; for God loves a cheerful giver.

2 Korinthiers 9:7

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie want God het n blymoedige gewer lief.

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

How to pray for finances

Share Button

Bible verse of the day 2 Corinthians 9:6

2 Corinthians 9:6

New American Standard 1977

Now this I say, he who sows sparingly shall also reap sparingly; and he who sows bountifully shall also reap bountifully.

2 Korinthiers 9:6

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Maar dink daaraan: Wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai, en wie volop saai, sal ook volop maai.

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

How to pray for finances

Share Button

Bible verse of the day 2 Corinthians 9:5

2 Corinthians 9:5

New American Standard 1977

So I thought it necessary to urge the brethren that they would go on ahead to you and arrange beforehand your previously promised bountiful gift, that the same might be ready as a bountiful gift, and not affected by covetousness.

2 Korinthiers 9:5

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Ek het dit noodsaaklik geag on die broeders te versoek on vooruit te gaan na julle toe en julle vroeer aangekondigde dankoffer vooraf in orde te bring, sodat dit gerred kan wees as n dankoffer en nie iets wat afgepers is nie.

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

How to become a Christian

Share Button