Daily Bible verse Daaglikse Bybel vers 29 December

greatest commandment groot gebodThe Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Matthew 22:39

New American Standard 1977 
The second is like it, ‘YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF.

MATTHÉÜS 22:39

Afrikaans 1953
En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.   


Leviticus 19:17-18

New American Standard 1977 
You shall not hate your fellow countryman in your heart; you may surely reprove your neighbor, but shall not incur sin because of him
You shall not take vengeance, nor bear any grudge against the sons of your people, but you shall love your neighbor as yourself; I am the LORD

Levitikus 19:17-18

Afrikaans 1953
Jy mag jou broer in jou hart nie haat nie. Jy moet jou naaste vrymoedig berispe, sodat jy om sy ontwil geen sonde op jou laai nie.
Jy mag nie wraakgierig of haatdraend teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Ek is die HERE.


1 John 3:15 6

New American Standard 1977 
Everyone who hates his brother is a murderer; and you know that no murderer has eternal life abiding in him.

1 Johannes 3:15

Afrikaans 1953
Elkeen wat sy broeder haat, is ‘n moordenaar; en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie.

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 29 DecemberShare Button